Hvem er Data for Good relevant for?

Data for Good Foundation ønsker at forbedre folkesundheden og velfærden for alle. Vi gør op med den traditionelle silotænkning og skaber et fundament for værdiskabelse på tværs af interesser og aktører.

 

For dig som borger
Vi sikrer, at du har privacy og kontrol over dine egne data.
Vi skaber fundamentet for transparens og videndeling, så det bliver nemmere at træffe de rette valg for dig på et oplyst grundlag.

 

For dig som forsker
Du får én indgang til at arbejde med unik data på tværs af traditionelle siloer.
Vi sætter rammerne for at relevante sundheds- og adfærdsdata kan kombineres og genbruges på tværs af interesser og forskningsområder.

 

For dig som virksomhed eller organisation, der vil donere data
Du får adgang til at dele dine data i et værdiskabende fællesskab, som danner grundlag for ny viden og indsigt til forebyggelse og forbedring af folkesundheden.

 

For dig som virksomhed eller organisation, der vil have adgang til ny viden
Vi tilbyder bedre, hurtigere og billigere adgang til relevant data og indsigt for alle med interesse for forebyggelse og sundhed.

 

Kontakt os for at høre nærmere om, hvad vi kan gøre for dig.

 

Kommende produkter

DAGO Personal Data Store (PDS)
Et værktøj der giver dig som borger direkte adgang til at opbevare dine egne data i et sikkert og etisk forsvarligt miljø, hvor ingen andre end du har adgang til dine data. Fra dette sted vil du kunne dele dine data med relevante virksomheder og organisationer, når det giver mening for dig.

 

DAGO Personal GPS
Et redskab, hvor du kan få viden og hjælp baseret på erfaringer fra andre, der har været i lignende situation som dig.

 

DAGO Customer Healthcare Management (CHM)
Et værktøj til virksomheder og organisationer, der giver overblik over deres kunders/medlemmers samlede sundhedstilstand, og over hvilke områder, der med fordel kan prioriteres i relation til forebyggelse.