Hvem er Data for Good relevant for?

Data for Good Foundation ønsker at forbedre folkesundheden og velfærden for alle. Vi gør op med den traditionelle silotænkning og skaber et fundament for værdiskabelse på tværs af interesser og aktører.

For dig som borger
Vi sikrer, at du har privacy og kontrol over dine egne data.
Vi skaber fundamentet for transparens og videndeling, så det bliver nemmere at træffe de rette valg for dig på et oplyst grundlag.

For dig som forsker
Du får én indgang til at arbejde med unik data på tværs af traditionelle siloer.
Vi sætter rammerne for at relevante sundheds- og adfærdsdata kan kombineres og genbruges på tværs af interesser og forskningsområder.

For dig som virksomhed eller organisation, der vil have adgang til ny viden
Vi tilbyder bedre, hurtigere og billigere adgang til relevant data og indsigt for alle med interesse for forebyggelse og sundhed.

Kontakt os for at høre nærmere om, hvad vi kan gøre for dig.

Kommende produkter

D-boks – Data for Good Consent Management System & Personal Online Data Store (POD)
Et værktøj der giver dig som borger direkte adgang til at kontrollere dine data i et sikkert og etisk forsvarligt miljø, hvor ingen andre har adgang til dine data uden dit samtykke. Fra dette sted vil du kunne dele dine data med relevante aktører, når det giver mening for dig via dit samtykke.

Data for Good Personal GPS
Et redskab, hvor du kan få viden og hjælp baseret på erfaringer fra andre, der har været i lignende situationer som dig.

Data for Good Customer Healthcare Management (CHM)
Et værktøj til virksomheder og organisationer, der giver overblik over deres kunders/medlemmers samlede sundhedstilstand, og over hvilke områder, der med fordel kan prioriteres i relation til forebyggelse.