Sådan gør vi

Data for Good nedbryder siloerne mellem de traditionelle adfærds- og sundhedsfaglige områder, så forebyggelse fremadrettet kan iværksættes med en mere holistisk tilgang og på et bredere fundament. Alt dette sker ved at samkøre anonymiserede/pseudonymiserede sundheds- og adfærdsdata i et sikkert miljø.

Gennem brug af en række avancerede beregningsmetoder, herunder big data, algoritmer og kognitionsmetoder analyseres sammenhængen mellem menneskets adfærd og sundhedsrelaterede skader, hvorved det bliver muligt at skabe et solidt grundlag for nye indsigter. Alt dette med udgangspunkt i anonymiserede/pseudonymiserede data.

Virksomheder og institutioner får alene adgang til ufortolkede anonymiserede data og indsigter på tværs af områderne.