Vision

Data for Good har en vision om at give borgeren øget livskvalitet, og samfundet samt virksomhederne øget produktivitet og lønsomhed.

Data for Good er et globalt folkesundhedsprojekt, hvis overordnede formål er, at forbedre livskvalitet, sundhed og produktivitet.

I fonden ønsker vi at sikre borgeren retten til kontrol over egne data, og samtidig muliggøre at de mangeværdifuled data bliver omsat til værdiskabende viden i et etisk forsvarligt og sikkert miljø – såvel kommercielt som i samfundsperspektiv.

Data for Good vil blive etableret som en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål. Fondskonstruktionen sikrer borgeren fuld kontrol og privacy, og fonden får adgang til unik data, der ikke tidligere har været tilgængeligt.

Kontakt os

Annemette Broch
Founder
Mail
LinkedIn
+45 2465 1119


Claus F. Nielsen
Public Affairs
Mail
LinkedIn
+45 3175 4546


Adresse

Data for Good Foundation
CVR nr: 37499153
Biskop Svanes Vej 62C, 1.tv
3460 Birkerød
Danmark

Tilknyttede forskere

Lone Simonsen
Professor Washington Affiliation
Mail
LinkedIn


Tove Holm Larsen
Sundhedøkonom og Professor University of Ghent
Mail
LinkedIn


Marianne von Eyben
Cand. Jur. og PhD stipendiat
Mail
LinkedIn


Claus Rehfeld
PhD Stipendiat & Business Development Manager
Mail
LinkedIn


Jakob Rasmussen
Research Manager
Mail
LinkedIn


Advisory Board

Anni Haraszuk
Statsaut. Revior. Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi.
Økonomistyring og globalisering

*

Bente Klarlund
Professor og Dirertør. MD, DMSc. Center for Inflamation og Metabolism, Københavns Universitet.
Sundhedsspecialist

*

Martin Glarvig
CEO og founder af Geomatic.
– Big Data med fokus på geodata.

*

Peter Gorm Hansen
Cand.Polit. Administrerende Direktør for Kommunerns Landsforening 1984-2001
–  Kommuners organisering og behov

*

Kenneth Wolstrup
Cand.scient.oecon. Partner hos Ecsact.
– Business Intelligence i Pensionsbranchen

*

Mogens Kühn Pedersen
Professor in Business Informatics på Centre for Business Development and Management, CBS.
– Informatik, Standards og Compliance

*

Lars Chr. Lassen
Cand.med. PhD, tidli. HR Direktør i Novo Nordisk koncernen.
– Ledelse og organisationer

*

Michael Buksti
Cand.Polit, journalist, Master Corporate Communication. Kommunikations- og marketingdirektør AP Pension