Vision

Data for Good har en vision om at give borgeren øget livskvalitet, og samfundet samt virksomhederne øget produktivitet og lønsomhed.

Data for Good er et globalt folkesundhedsprojekt, hvis overordnede formål er, at forbedre livskvalitet, sundhed og produktivitet.

I fonden ønsker vi at sikre borgeren retten til kontrol over egne data, og samtidig muliggøre at de mange værdifulde data bliver omsat til værdiskabende viden i et etisk forsvarligt og sikkert miljø – såvel kommercielt som i samfundsperspektiv.

Data for Good er en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål. Fondskonstruktionen sikrer borgeren fuld kontrol og privacy, og fonden får adgang til unik data, der ikke tidligere har været tilgængelig.

——

Fondens fundats lyder:

Fondens formål er at fremme kendskabet til, udbredelsen og brugen af databaseret udvikling, sundhedsfremme, forebyggelse og sygdomsbehandling for derigennem at bidrage til udvikling, vækst og folkesundhed lokalt, nationalt og globalt.

——

Data for Good Foundations vision understøtter FN’s Verdensmål.

Kontakt os

Annemette Broch
Founder
Mail
LinkedIn
+45 2465 1119


Claus F. Nielsen
Public Affairs
Mail
LinkedIn
+45 3175 4546


Adresse

Data for Good Foundation
CVR nr: 39708493
Biskop Svanes Vej 62C, 1.tv
3460 Birkerød
Danmark

Tilknyttede forskere

Tove Holm Larsen
Sundhedøkonom og Professor University of Ghent
Mail
LinkedIn


Marianne von Eyben
Cand.jur. og PhD stipendiat
Mail
LinkedIn


Claus Rehfeld
PhD Stipendiat & Business Development Manager
Mail
LinkedIn


Stephen Cory Robinson
Assistant Professor in Communication Design at Linköping University
Mail
LinkedIn


Bestyrelse

Annemette Broch
Bestyrelsesformand. Direktør for Data for Good Foundation.

Anni Haraszuk
Statsautoriseret revisor. Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi.

Peter Gorm Hansen
Cand.polit. Administrerende Direktør for Kommunernes Landsforening 1984-2001

Claus F. Nielsen
Managing partner, PPCN, Public Affairs, Data for Good Foundation

Hanne Marie Motzfeldt
Lektor I digital forvaltning, Københavns Universitet, Jura