Hvordan sikres tillid til håndtering af personlige data?

ETIKINDSIGTTRANSPARENS

Ved at give borgere adgang til kontrol af egne data gennem en GDPR-compliant samtykkekomponent og en Personlig online data store i DfG platformen , kan Data for Good Foundation bidrage til at forbedre livskvaliteten og give borgere muligheden for at blive en del af fremtidens dataøkonomiske værdikæde.

Det handler om samarbejde, etik, indsigt og transparens!

Ideen er, at alle borgere skal have sin egen ’Personal DfG’ (en personlig online data store på DfG platformen), hvorfra der skabes overblik over egne samtykker og data, samt mulighed for at dele data når det giver mening for den enkelte.

Samtidig skabes et økosystem hvor anonymiserede data kan omsættes til ny viden til gavn for den enkelte såvel som industrien og det offentlige.

Det må ikke blive ENTEN / ELLER, for vi har som samfund og fællesskab brug for at kapitalisere på den enorme værdi der ligger i at bruge data på den rigtige måde, til de rigtige ting!

Hvad er Data for Good Foundation

Data for Good Foundation er en erhvervsdrivende fond med almennyttigt formål, der handler om at give borgeren adgang til kontrol over egne data.

Vi lever i en verden hvor vores adfærd genererer store mængder af data. Disse data kan omdannes til værdifuld information.

Dataene lagres og anvendes i forskellige afskygninger og sammenhænge, men udfordringen er, at der idag ikke er nogen, der har et samlet overblik over deres egne data, og hvem der har adgang til dem.

GDPR understøtter, at vi som borger skal have mere egenkontrol, når det gælder vores egne data.

Ideen med Data for Good Foundation er at skabe et sikkert ’rum’ (Personal DfG), hvor vi som borger får mulighed for dels at få overblik og kontrol over egne data, dels mulighed for at dele data, når det giver mening. For eksempel kan vi dele eller donere vores data til relevant forskning, med private aktører – eller med hinanden så vi kan bruge hinandens erfaringer i en specifik situation og kontekst.

Alt sammen med respekt for borgerens privatliv.

Hvorfor er Data for Good Foundation vigtig

Vi mener det er afgørende at borgeren kommer aktivt i centrum for værdiskabelsen, for at fastholde – og udbygge – tilliden til anvendelse af personlige data.

Det kræver en ny form for fællesskab. Et fællesskab hvor såvel det offentlige som det private lader værdiskabelsen for borgeren og fællesskabet komme i centrum. Det er bæredygtighed.

Europa – og i særdeleshed Danmark – har en unik position til at få det til at ske. En position der udover vores unikke CPR-data, styrkes af GDPR, høj tillid og lav korruption. En position der ved fælles hjælp kan bruges som afsæt for øget velfærd, og ikke mindst styrke konkurrenceevnen langt ud over Danmarks grænser.

Vi tilbyder bedre, hurtigere og billigere adgang til relevant data og indsigt for forskning, organisationer og private aktører, uden at kompromittere den enkeltes privacy, hvor fokus er på værdiskabelsen som kommer alle til gavn.

Med fondsstrukturen vil det blive værdifuldt og sikkert for alle at donere og dele data og deltage aktivt for at forbedre velfærd for alle.

Kort sagt, nu giver det mening at dele!

Hvordan opstod ideen til Data for Good Foundation

Ideen til Data for Good Foundation opstod, da grundlæggeren af fonden Annemette Broch i 2010 var igennem et sygdomsforløb. Gennem forløbet oplevede hun en siloopdeling af viden og data, der fokuserede på “diagnosen” fremfor det hele menneske, hvor hun så sig selv som meget andet og mere end en “diagnose”. Af denne frustration og hendes 25 års professionel erfaring med analytisk CRM og kundeorientering udsprang ideen om at skabe et sted, hvor systemer talte sammen og den enkelte kunne blive beriget af andre i lignende situationers erfaringer. Dette sted er nu blevet til en ‘DFG PDS’ i Data for Good Foundation.