Sådan gør vi

Data for Good nedbryder siloerne mellem de traditionelle adfærds- og registerfaglige områder, så forebyggelse, udvikling og vækst fremadrettet kan iværksættes med en mere holistisk tilgang og på et bredere fundament. Alt dette sker ved at samkøre anonymiserede/pseudonymiserede register- og adfærdsdata i et sikkert miljø.

Gennem brug af en række avancerede beregningsmetoder, herunder big data, algoritmer og kognitionsmetoder analyseres sammenhængen mellem menneskets adfærd og sundhedsrelaterede skader, hvorved det bliver muligt at skabe et solidt grundlag for nye indsigter. Alt dette med udgangspunkt i anonymiserede/pseudonymiserede data.

Virksomheder og institutioner får alene adgang til ufortolkede anonymiserede data og indsigter på tværs af områderne.

Projekter

 

DATA for GOOD webinarer

I kølvandet af DATA for GOOD SUMMIT 2020 har vi afholdt en serie på 5 webinarer der perspektiverer de forskellige problemstillinger og løsninger. Du kan se webinarerne her:

https://www.danskindustri.dk/tech-der-taller/var-med/afholdte-webinarer2/webinarer-fra-data-for-good/

 

BLOCKDAP

Et projekt støttet af Industriensfond.

Blockdap står for: Blockchain, data and privacy.

Formålet med Blockdap er at teste en ny IT infrastruktur der kombinerer blockchain og privacy gennem anvendelse af MPC teknologien (Secure Multiparty Computation).

Læs mere om projektet her:

https://www.industriensfond.dk/blockchain-data-and-privacy

https://www.datafair.org/blockdap-

 

HedaX

Et projekt støttet af Innovationsfonden.

HedaX er en forkortelse for HEalth DAta eXchange.

GDPR giver borgeren ret til kontrol over egne data. Fondskonstruktionen og governancemodellen i DATA for GOOD sikrer rammerne for borgerens rettigheder, samtidig med, at anvendelse af ny IT infrastruktur gør det muligt at udveklse data baseret på borgerens specifikke samtykke. Projektets formål er at bidrage til udvikling af personlig medicin.

Læs mere om projektet her:

https://www.hedax.dk 

https://innovationsfonden.dk/da/investeringer/investeringshistorier/danmark-i-forertrojen-i-indsamling-af-sundhedsdata

https://www.datafair.org/hedax