Sådan gør vi

Data for Good nedbryder siloerne mellem de traditionelle adfærds- og sundhedsfaglige områder, så forebyggelse fremadrettet kan iværksættes med en mere holistisk tilgang og på et bredere fundament. Alt dette sker ved at samkøre anonymiserede/pseudonymiserede sundheds- og adfærdsdata i et sikkert miljø.

Gennem brug af en række avancerede beregningsmetoder, herunder big data, algoritmer og kognitionsmetoder analyseres sammenhængen mellem menneskets adfærd og sundhedsrelaterede skader, hvorved det bliver muligt at skabe et solidt grundlag for nye indsigter. Alt dette med udgangspunkt i anonymiserede/pseudonymiserede data.

Virksomheder og institutioner får alene adgang til ufortolkede anonymiserede data og indsigter på tværs af områderne.

Sådan kommer du med

Du kan nu blive en del af et Vækst- og Innovationsnetværk med afsæt i fondens formål.

Hvorfor være medlem af netværket?

Du bliver en del af et innovativt og vækstfokuseret univers, hvor vi alle deler den samme ambition: At sikre menneskerettighederne til at kontrollere ens egne data, samtidig med at data sikrer værdi til erhvervsliv og samfund i bred forstand i et etisk ansvarligt set-up, for en bæredygtig fremtid.

Formål med netværket i korte træk:

Formålet med vækst- og innovationsnetværket er at skabe rammerne for at opnå en ledende position, når det gælder udvikling af nye innovative teknologier og tjenester. Dette som en drivende faktor for at øge væksten, antal af arbejdspladser og investeringer, til gavn for det enkelte menneske og samfund.

Kort om Fonden Data for Good og værdi af medlemskabet i netværket:

Fonden Data for Good er en erhvervsdrivende fond i Danmark med almennyttigt formål. Fonden vil tilbyde alle borgere en DFG PDS til sikker håndtering af personlige data. Fonden betragter PDS’en som samfundets reaktion på ”Big Tech / Corporate” giganternes monopollignende situation – fordi der via DFG PDS kan forbindes og aktiveres data, baseret på – og med respekt for – den enkelte borgers menneskerettigheder, som omfatter retten til at kontrollere egne data. Via dit medlemskab kommer du tæt på udviklingen og økosystemet omkring DFG PDS til gavn for dig, din organisation og samfundet i bred forstand. Du bliver en del af en bevægelse for bæredygtig vækst, der arbejder på at sikre menneskerettighederne til at kontrollere ens egne data.
Netværket er globalt i udsyn og rækkevidde.

Medlemskab i praksis:

Eksempler på hvad du kan forvente og hvordan du kan engagere dig
• Cases om menneskets ret til kontrol over egne data som element i bæredygtig vækst i virksomheder
• Viden om virksomheder fra praksis, hvor dataetik er drivkraft for nye investeringer og arbejdspladser
• Hvordan der i praksis tiltrækkes kapital til virksomheder, hvor dataetik er del af forretningsmodellen
• Deltagelse/praktisk involvering i den løbende udviklingsproces omkring D-boksen og ecosystemet
• Formidling af nyeste forskning fra ind- og udland, eksempelvis ift. værdi af data og ny teknologi
• Kompetenceløft om ny terminologi, eksempelvis: Data, etik, digital dannelse og digitalt lederskab
• Pop-up events lokalt, med aktuelle temaer inden for netværkets fokusområder
• Eksempler på forretningsmodeller, hvor en/flere af FN’s 17 verdensmål indgår i samspil med dataetik
• Etablering af en Tænketank, et globalt forankret Ambassadør Netværk og lokale Græsrodscentre
• Etablering af en ungdomsorganisation, der bl.a. skal fungere som accelerator for netværkets vækst og kickstarter for erhvervslivets implementerings- og eksekveringskraft indenfor netværkets fokusområder

Kontakt os på: info@dfgfoundation.com hvis du vil høre mere og tilmeldes netværket.