Fonden Data for Good
CVR nr: 39708493
Biskop Svanes Vej 62C, 1.tv
3460 Birkerød
Danmark

Kontakt os

Annemette Broch – Stifter & Bestyrelsesformand
Mail
LinkedIn
+45 2465 1119

Sofie Stenbøg – Product owner DfG platform
+45 28923259
Mail
LinkedIn

Elisabeth Schioldann von Eyben – Design, kommunikation og presse
+45 26166886
Mail
LinkedIn

Tilknyttede specialister

Bjørn Frantz Verwohlt – Kundeoplevelser
+45 2141 0079
Mail
LinkedIn

Henriette Rald – Strategi og kommunikation
+45 23268060
Mail
LinkedIn

Karen Jarman Jørgensen – Regnskab og administration
+45 20203727
Mail
LinkedIn
 

Kristian Johnsen – Sekretariat og partnerskaber
+45 41918817
Mail
LinkedIn 

Henrik Hvid Jensen – IT arkitekt
+45 22998755
Mail
LinkedIn 

Ulla Benediktson – Strategisk/taktisk udvikling og eksekvering
+45 26292318
Mail
LinkedIn

Marianne von Eyben – GDPR, Cand.jur. og PhD stipendiat
+45 31706283
Mail
LinkedIn 

Jon Lund – Dataetik og infrastruktur
+45 23810559
Mail
LinkedIn 

Bestyrelse

Annemette Broch
Bestyrelsesformand. Stifter af Fonden Data for Good.

Claus F. Nielsen,
Managing partner, PPCN, Public Affairs, Co-founder

Bjørn Frantz Verwohlt
Tidl. bla. Head of Marketing, Topdanmark 1997-2018

Line Budtz Pedersen
Advokat med speciale indenfor GDPR, Arbejdsret og forhandling

2021_skema_til_redegoerelse_for_stillingtagen_til_anbefalingerne_0 (2)

Vision

Data for Good har en vision om at give borgeren øget livskvalitet, og samfundet samt virksomhederne øget produktivitet og lønsomhed.

I fonden ønsker vi at sikre borgeren retten til kontrol over egne data, og samtidig muliggøre at de mange værdifulde data bliver omsat til værdiskabende viden i et etisk forsvarligt og sikkert miljø – såvel kommercielt som i samfundsperspektiv.

Data for Good er en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål. Fondskonstruktionen sikrer borgeren fuld kontrol og privacy, og borgeren får adgang til unik data, der ikke tidligere har været tilgængelig.

——

Fondens fundats lyder:

Fondens formål er at fremme kendskabet til, udbredelsen og brugen af databaseret udvikling, sundhedsfremme, forebyggelse og sygdomsbehandling for derigennem at bidrage til udvikling, vækst og folkesundhed lokalt, nationalt og globalt.

——

Data for Good Foundations vision understøtter FN’s Verdensmål.